Privacybeleid

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. Daarom willen we je via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van jou kunnen verzamelen, waarom we die willen verzamelen, hoe we die willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Het is belangrijk om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@generatierookvrij.be

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Deze website wordt beheerd door de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (nog op te richten entiteit). De Alliantie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor alle vragen en opmerkingen: info@generatierookvrij.be

Welke gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om verschillende redenen (je leest hier meer over die redenen). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens in het kader van de informatie die we jou zouden willen bezorgen:

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en adres);
    Wij kunnen in bepaalde gevallen ook deze gegevens verzamelen:
  • het type van domein waarmee je verbinding maakt met onze website;
  • het IP-adres dat aan jou gekoppeld werd;
  • de datum en het uur waarop je toegang hebt tot onze website;
  • de pagina’s die je bezoekt op onze website ;
  • het type browser, het platform en/of het operating system dat je gebruikt;
  • de zoekbrowser en de trefwoorden die je gebruikt om de website terug te vinden;
  • je navigatievoorkeuren.


Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens voornamelijk om jouw acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen je gegevens ons ook in staat je navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

Op welke manier verzamelen wij je persoonsgegevens?
Het merendeel van je gegevens wordt aan ons meegedeeld door jouw actieve interventie. Dat is het geval wanneer je ons contacteert, documenten downloadt of een formulier invult via de website.

Daarnaast gebruiken we voor onze marketingcampagnes "Facebook Pixel"-tool, waarmee een gegenereerde cookie in specifieke pagina's van onze website wordt geïntegreerd. Deze pixels zien onder andere de producten die u op onze websites bezoekt. Op basis van deze informatie kunnen wij u vervolgens passende advertenties tonen, bijvoorbeeld op Facebook en Google.
 
Gebruik van de Facebook-pixel
 

Het doel van deze pixel is om bezoekers van onze websites en applicaties gericht te benaderen met advertenties op maat (in functie van de interesses) op het sociale netwerk Facebook.
 
Om dit te doen, is de Facebook remarketing tag geactiveerd op de website. Deze tag maakt een directe verbinding met Facebook-servers bij een bezoek aan de website. Deze stuurt informatie over de bezochte pagina's naar Facebook-servers. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u Facebook bezoekt, worden gepersonaliseerde Facebook-advertenties weergegeven die overeenkomen met uw interesses.
 
We gebruiken ook marketing cookies om onze diensten en producten zichtbaar te maken op andere websites. Deze cookies die door ons of door onze mediabureaus worden gegenereerd , stellen ons in staat om de informatie de promoties op de website aan te passen aan uw interesses en voorkeuren.
 
Voor meer informatie over het aanmaken van cookies verwijzen wij u naar de respectievelijke privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google (deze worden regelmatig bijgewerkt) of naar het privacybeleid van websites en diensten van derden.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?
We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om - voor zover mogelijk - ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van jouw gegevens te voorkomen.

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?
We bewaren je gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken .

Wat zijn je rechten en hoe oefen je die uit?
Je kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen of toegang te verlenen. Je kan je verzetten tegen het gebruik en de beperking van je gegevens vragen. Hiervoor stuur je ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@generatierookvrij.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

Kan je van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?
We gebruiken je e-mailadres niet om je te contacteren over nieuws over onze organisatie tenzij je ons daarvoor expliciet de toestemming heeft gegeven. Sympathisanten en partners van Generatie Rookvrij houden wij wel graag op de hoogte via e-mail over toekomstige activiteiten om hen de mogelijkheid te geven ook daaraan deel te nemen indien zij dat wensen.

Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt? 
De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied. Als we dit privacybeleid zouden moeten wijzigen, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht via onze website. Wij raden je aan om die regelmatig te raadplegen.

Wat in geval van een geschil?
Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
We wensen je erop te wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Je kan hierover meer informatie vinden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ook bekend als de Privacycommissie).

 

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Door een recente wetswijziging worden omgevingen waar kinderen en jongeren komen rook- en dampvrij per 31 december 2024. Het Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal is toegelaten op de wettelijk rookvrije terreinen op basis van de huidige wetgeving en het beleid van de FOD, als het een verwijzing naar de wet bevat.